เศรษฐกิจ/การเงิน: Scuffed Floors - Saturday, 23 August 2014 19:35
เศรษฐกิจ/การเงิน: Shakespeare’s Phrases - Monday, 11 August 2014 14:25
เศรษฐกิจ/การเงิน: I Hit the Wall - Monday, 11 August 2014 12:51
เศรษฐกิจ/การเงิน: Flogging In The Army - Sunday, 10 August 2014 16:18
เศรษฐกิจ/การเงิน: Rapunzel, Rapunzel! - Saturday, 02 August 2014 17:22
รอบรู้ เรื่องบ้าน: การตรวจรับห้องชุด คอนโด บ้าน ตอน 2 - Saturday, 10 November 2012 16:16
รอบรู้ เรื่องบ้าน: การตรวจรับห้องชุด คอนโด บ้าน - Saturday, 10 November 2012 15:35
อื่นๆ : ปลอดภัย... เมื่อใช้ไฟใกล้น้ำ - Thursday, 07 October 2010 05:05
รอบรู้ เรื่องบ้าน: เรียนรู้ก่อนที่จะมี สระว่ายน้ำ - Thursday, 07 October 2010 04:59
รอบรู้ เรื่องบ้าน: ลูกหมุน บนหลังคาช่วย ระบายร้อน ได้จริงหรือ? - Thursday, 07 October 2010 04:56
รอบรู้ เรื่องบ้าน: วิธีเลือก คอนโด - Thursday, 07 October 2010 04:44
การตกแต่งบ้าน/ออกแบบ: จิตวิทยา กับ สีทาบ้าน - Thursday, 07 October 2010 04:41
รอบรู้ เรื่องบ้าน: การเติมเสน่ห์ให้บ้าน - Thursday, 07 October 2010 04:37
การตกแต่งบ้าน/ออกแบบ: สีต้องห้าม.. ในห้องนอน - Wednesday, 06 October 2010 21:23
รอบรู้ เรื่องบ้าน: อยู่คอนโด ให้ปลอดภัย - Wednesday, 06 October 2010 21:19
การตกแต่งบ้าน/ออกแบบ: ข้อดีของ ไม้ฝาสำเร็จรูป - Wednesday, 06 October 2010 21:16
ก่อสร้าง/วิศวกรรม: การเตรียมผิวปูน หรือยิปซั่ม สำหรับการทาสี - Wednesday, 06 October 2010 21:03
ฮวงจุ้ย/ฤกษ์: ทำเนียบ ปลูกต้นปาล์มเสริมฮวงจุ้ย - Sunday, 12 September 2010 13:39
Login Register

มาตราชั่ง ตวง วัด ที่ควรรู้

 

                  1  กุรุส                           =     12         โหล                        1       โหล     =       12     ชิ้น

กระดาษ       1    รีม                            =      480       แผ่น

น้ำ              1   แกลลอน                      =     10         ปอนด์

น้ำ              1   ลูกบาศก์ฟุต หนัก           =     62.3      ปอนด์

น้ำ              1   ลูกบาศก์เซนติเมตร หนัก  =     1           กรัม

น้ำ              1   ลิตร                           =     1           กิโลกรัม

                                                      

มาตราตวงของไทย

 

                 1   เกวียน                        =     2           บั้น (100 ถัง)

                 1   บั้น                            =     50         ถัง

                 1   ถัง                             =     20         ลิตร

                 1   ลิตร                           =     1,000   ลูกบาศก์เซนติเมตร

                 1   แกลลอน                      =     45.6      ลิตร

 

วัดพื้นที่

 

                  4,840  ตารางหรา            =     1           เอเคอร์

                        1  เอเคอร์                  =     2  1/2   ไร่

                  2.471  เอเคอร์                =     1           เฮกตาร์

 

มาตราวัดพื้นที่ของๆไทย

 

                100                                ตารางวา          =        1       งาน

                 4   งาน                           =     1           ไร่ (คือตารางเส้น)                

 

เทียบมาตราวัดระยะ เมตริก มาตราอังกฤษ และไทย

 

                 1   เมตร                          =     2           ศอก

                 1   กิโลเมตร                     =     25         เส้น (1,000 เมตร)

                 1   ไมล์                            =     40         เส้น

                 1   ไมล์                            =     1760    หลา

                 1   หลา                           =     3           ฟุต

 

 

 

มาตราวัดความยาวไทยเทียบเมตริก

 

                 1   คืบ                            =     25         เซนติเมตร

                 1   ศอก                           =     50         เซนติเมตร

           1    วา                             =      2           เมตร

                 1   เส้น                            =     40         เมตร

                 25 เส้น                            =     1           กิโลเมตร

                 1   โยชน์                          =     16         กิโลเมตร

 

มาตราวัดเนื้อที่ไทยเทียบมาตราเมตริก

 

                 1   ไร่                              =     1600    ตารางเมตร

                 1   งาน                           =     400       ตารางเมตร

                 1   ตารางวา                     =     4           ตารางเมตร

 

มาตราตวงไทยเทียบเมตริก

 

                 1   ทะนานหลวง                 =     1           ลิตร

                 1   สัดหลวง                     =     20         ลิตร

                 1   บั้นหลวง                     =     1000    ลิตร

                 1   เกวียนหลวง                 =     2000    ลิตร

 

มาตราน้ำหนักไทยเทียบเมตริก

 

                 1   สลึง                           =     3.75      กรัม

                 1   บาท                           =     15         กรัม

                 1   ชั่ง                             =     1.2        กิโลกรัม

                 1   หาบ                           =     60         กรัม

 

มาตราชั่งเพชรพลอย

 

                 1   กะรัต                         =     20         เซนติกรัม

                                                       หรือ  200        มิลลิกรัม                

 

 

 

 

 

 

 

เทียบมาตราเบ็ดเสร็จ

 

                 1   เส้น                            =     40         เมตร

                 1   โยชน์                          =     16         กิโลเมตร

                 1   กิโลเมตร                     =     25         เส้น

                 1   ไมล์                            =     40         เส้น

                 1   ไมล์                            =     1.6        กิโลเมตร

                 1   หลา                           =     91.5      เซนติเมตร

                 1   ฟุต                            =     31.5      เซนติเมตร

                 1   เมตร                          =     39.3      นิ้ว

 

มาตราชั่งน้ำหนักเมตริกเทียบไทย

 

                 15 กรัม                          =     1           บาท

                 600 กรัม                         =     1           ชั่งหลวง

                 60 กิโลกรัม                     =     1           หาบหลวง

 

มาตราชั่ง

 

                 16 ออนซ์                         =     1           ปอนด์

                 14 ปอนด์                         =     1           สโตน

                 112ปอนด์                        =     1           ฮันเดรตเวท

                 20 ฮันเดรตเวท                  =     1           ตัน

                 1   ตัน                            =     1000    กรัม

                

Share
Comments (0)Add Comment

Write comment
This content has been locked. You can no longer post any comments.

busy